Privacy verklaring


Dit privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via de website van Broodjeszaak de Borchwerf: www.broodjeszaakdeborchwerf.nl. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jou persoonsgegevens en vinden jou privacy belangrijk. Voor het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Welke en waarom wij jou persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling -en of bij het registeren van je account binnen de website. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. Het gaat om de volgende gegevens:

1. Bestelproces

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 • IP-adres


2. Beoordeling van bestelling

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van het restaurant of van je bestelling. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam (indien verstrekt)
 • Beoordeling


3. Cookies

Tot slot verwerken wij ook indirecte gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor functionele doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Je meeste gegevens worden na 4 jaar na het plaatsen van je bestelling verwijderd. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling.

Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

 

Delen met derden

Wij verkopen jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners
 • Samenwerkende leveranciers
 
Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Wij selecteren die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken , kun je contact met ons opnemen. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij graag te woord.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.


Onze contactgegevens

Broodjeszaak de Borchwerf
Belder 2 - 4
4704 RK Roosendaal
Tel: 0165 - 395 123
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Privacy verklaring: 02-01-2019